ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ   8 ส.ค. 2560 207
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560   7 ธ.ค. 2559 448
หลักประกันสุขภาพ   โครงการให้บริการนำส่งผู้ป่วยตามระบบแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนประจำปี 2561   8 ส.ค. 2561 3
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในพื้นที่ตำบลบ้านหัน ประจำปี 2561   8 ส.ค. 2561 4
ประกาศสอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ    10 ก.ค. 2561 21
ประกาศสอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   5 ก.ค. 2561 29
ราคากลาง   ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 2 แห่ง   5 ก.ค. 2561 20
ราคากลาง   ปาะกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. โครงการขยายท่อจ่ายประปาผิวดิน บ้านนาไฮ หมูที่ 7,16   5 ก.ค. 2561 21
ราคากลาง   ประกาศเผยแพร่รคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ 98-012 เส้นทางสายโสกนกเตน บ้านหัน หมู่ที่ 5   3 ก.ค. 2561 18
ราคากลาง   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามแนวทาง ป.ป.ช. ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาดบรรทุก 1 ตัน   20 มิ.ย. 2561 16
  (1)     2      3      4      5   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559