ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ   8 ส.ค. 2560 220
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560   7 ธ.ค. 2559 467
หลักประกันสุขภาพ   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   8 ต.ค. 2561 15
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ประจำปี 2561   23 ส.ค. 2561 15
หลักประกันสุขภาพ   โครงการให้บริการนำส่งผู้ป่วยตามระบบแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนประจำปี 2561   8 ส.ค. 2561 20
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในพื้นที่ตำบลบ้านหัน ประจำปี 2561   8 ส.ค. 2561 26
ประกาศสอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ    10 ก.ค. 2561 44
ประกาศสอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   5 ก.ค. 2561 51
ราคากลาง   ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 2 แห่ง   5 ก.ค. 2561 41
ราคากลาง   ปาะกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. โครงการขยายท่อจ่ายประปาผิวดิน บ้านนาไฮ หมูที่ 7,16   5 ก.ค. 2561 43
  (1)     2      3      4      5   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559