หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 

ผ้าทอ
 
 

พระธาตุจอมทอง
 
  เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้ยกฐานะจากสภาตำบลบ้านหัน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 โดยมี นายสวอง วงษ์สำราญ กำนันตำบลบ้านหัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นคนแรก ขณะนั้น มีหมู่บ้านอยู่จำนวน 15 หมู่บ้าน หลังจากนั้น ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุดแรก หรือครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2539 นายศาสตร์ หมู่อำพันธ์ สมาชิก อบต.บ้านหัน หมู่ที่ 1 ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันเป็นคนแรก
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ที่ละติจูด 16 องศาเหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 233 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันห่างจากอำเภอโดยทางรถยนต์ ประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 61,250 ไร่ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ตั้งอยู่ที่ 143 หมู่ที่ 5 ถนนบ้านตลาดทราย-กุดกว้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเป้าและตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
อาชีพหลักของชาวตำบลบ้านหัน เป็นการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ประมาณ 70 % ที่สำคัญได้แก่ การทำนา ทำไร่ และมีการปลูกพืชสวนครัวเพื่อประกอบอาหารกินเอง นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม ประมาณ 30 % ดังนี้
ลูกจ้างเอกชน 15 %
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3 %
ลูกจ้างของรัฐ 5 %
ธุรกิจในครัวเรือน 5 %
อาชีพทางอุตสาหกรรม 0 %
รับราชการ 2 %
 
 
ประกอบด้วยป่าไม้และภูเขา ร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งตำบล นอกนั้นเป็นที่ราบกลางหุบเขามีเทือกเขาภูแลนคาและภูเขียว ขนาบข้างทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามลำดับ
 
 
ตำบลบ้านหัน อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ 30 % ดังนี้
ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด      13,629     คน    แยกเป็น
  ชาย    6,832    คน คิดเป็นร้อยละ   50.13
  หญิง   6,797    คน คิดเป็นร้อยละ   49.87
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด      3,624        ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย            193.07      คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  หมู่ที่ ชื่อบ้าน
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน  
  1 บ้านหัน 252 291 543 154  
  2 บ้านโสกคลอง 214 199 413 117  
  3 บ้านตลาด 667 618 1,285 363  
  4 บ้านหัน 348 335 683 175  
  5 บ้านหัน 332 304 636 181  
  6 บ้านนกเอี้ยงเก่า 312 353 665 170  
  7 บ้านนาไฮ 690 715 1,405 367  
  8 บ้านกุดแดง 389 374 763 202  
  9 บ้านโนนหินลาด 540 559 1,099 301  
  10 บ้านกุดกว้าง 406 419 825 225  
  11 บ้านนกเอี้ยงใหม่ 130 118 248 58  
  12 บ้านดอนมะค่าง 545 525 1,070 282  
  13 บ้านโนนเจริญ 157 155 312 83  
  14 บ้านโนนหินลาด 364 360 724 183  
  15 บ้านตลาดทราย 461 451 912 236  
  16 บ้านนาไฮ 477 449 926 207  
  17 บ้านดอนมะค่าง 548 572 1,120 320  
    รวม 6,832 6,797 13,629 3,624  
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-863-023
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10