หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียนเลขที่ ฆข 8342 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อซื้อวัสดุเพื่อจัดทำฝายมีชีวิต 1 หมูบ้าน 1 ฝายมีชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]

  (1)