หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
 


นายเวทย์ เกี่ยวบ้านหัน
ประธานสภา
 


นายพนม ชึ้นนกขุ้ม
รองประธานสภา


นางสาวประครอง ฦาชา
เลขานุการสภา
 
 


นายวุฒิไกร แซ่โหล่ย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายบุญจันทร์ พิราช
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นางสมหมาย หมู่อำพันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายสำเนียง วงษ์สำราญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายธนัช กระจ่างบ้าน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายสมพงษ์ ขจัดพาล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายสิทธิเวช จันดาเขียว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายสุพร สมจิต
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายเดียม ดาผุย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายเสวย แก้วกระจ่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายกิติพงษ์ เกื้อหนุน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายสมบัติ คงเมือง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559