หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่ง อบต.บ้านหัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คำสั่ง อบต.บ้านหัน เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)