หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 31 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
ขอเชิญประชุมสภา อบต.บ้านหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2559 [ 22 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 163  
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2559 [ 22 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 117  
 
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 [ 22 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 106  
 
  (1)