หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
ผ้าทอ
 
 
พระธาตุจอมทอง
 
 
 
 
ปัจจุบันเส้นทางคมนาคมระหว่างตำบลไปอำเภอเป็นถนนลาดยาง อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวง ทำให้การติดต่อระหว่างตำบลไปอำเภอเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ส่วนการคมนาคมจากตำบลถึงหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบทและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล แต่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านของบางหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังและถนนหินคลุก สามารถใช้ติดต่อคมนาคมได้สะดวกเฉพาะในหน้าแล้ง ส่วนหน้าฝนยังมีความลำบากอยู่มาก ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานทางหลวงชนบทชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้พยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนลูกรังและถนนหินคลุก ให้เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลบ้านหัน สามารถติดต่อกับอำเภอและตำบลใกล้เคียงได้โดยรถยนต์ กล่าวคือ มีรถยนต์โดยสารวิ่งระหว่างอำเภอหนองบัวแดงถึงอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวิ่งผ่านตำบลบ้านหัน
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  แหล่งน้ำผิวดิน ตำบลบ้านหันมีลำห้วยหลายสายที่ไหลมาสมทบกับลำห้วยสายหลักของตำบล คือ ลำห้วยหามแห ที่เป็นลำน้ำย่อยของลำน้ำพรมอีกต่อหนึ่ง
  แหล่งน้ำใต้ดิน ปริมาณน้ำใต้ดินของตำบลบ้านหัน เฉลี่ยประมาณ 20 – 85 แกนลอนต่อนาที และเป็นแหล่งน้ำใต้ดินที่มีคุณภาพดีไม่มีแร่ธาตุเจือปน จึงไม่มีรสเค็ม บางจุดยังสามารถยังใช้บริโภคได้ด้วย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  โครงการชลประทานขนาดเล็ก ( อ่างเก็บน้ำหรือฝายน้ำล้น ) ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เหมือง ฝายน้ำล้น กระจายอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นลำห้วยต่าง ๆ ในตำบล ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้ในระยะหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอต่อการเกษตรตลอดปี
  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและแหล่งน้ำในไร่นา ได้แก่ โครงการของหน่วยงานราชการที่ได้จัดสร้างแหล่งน้ำสาธารณะขนาดเล็ก ประเภทบ่อน้ำตื้น บ่อน้ำบาดาล สระเก็บน้ำในหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงโครงการแหล่งน้ำในไร่นา โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรและโครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร (ทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ )
 
 
ตำบลบ้านหันมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 69,375 ไร่ และพื้นที่บางส่วนเป็นภูเขาและป่าไม้ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดขึ้นลำห้วยหามแห ที่มีลำห้วยสาขาเล็ก ๆ เกิดขึ้นมากมายไหลลงมาจากภูแลนคาและ ภูคีมาสมทบลำห้วยหามแห ณ จุดต่าง ๆ มากมาย ในอดีตป่าไม้บนภูแลนคาและภูคี ถูกบุกรุกถางป่าอย่างมากมาย ทำให้ป่าไม้เสื่อมโทรมลงอย่างมาก แต่ปัจจุบันหลังจากที่ทางภาคราชการและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมรณรงค์และอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ ป่าก็จะเริ่มฟื้นฟูสภาพป่าอย่างน่าพอใจ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-863-023
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10