หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
วัด      จำนวน      14      วัด      จำแนกเป็น
  วัดธรรมยุต          จำนวน       1       วัด        ได้แก่
  วัดป่าภูคีธรรมาราม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
  วัดมหานิกาย        จำนวน      13       วัด        ได้แก่
  สำนักสงฆ์ช่วงสวรรค์ หมู่ที่ 2
  สำนักสงฆ์โนนสวรรค์ หมู่ที่ 13
  วัดสมบูรณ์นทิยาราม หมู่ที่ 4
  สำนักสงฆ์บุพนิมิตสถิตธรรม หมู่ที่ 5
  สำนักสงฆ์วัดป่าเจริญธรรม หมู่ที่ 10
  วัดตลาด หมู่ที่ 9
  วัดบูรพา หมู่ที่ 10
  วัดสาลิกา หมู่ที่ 11
  วัดหรดี หมู่ที่ 3
  สำนักสงฆ์วัดป่าศิลาธรรม หมู่ที่ 9
  วัดสะพานยาว หมู่ที่ 8
  วัดศรีสะอาด หมู่ที่ 12
  วัดเนินไสว หมู่ที่ 16
 
ตำบลบ้านหัน มีการจัดการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ คือ การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาในโรงเรียน
การศึกษาในโรงเรียน มีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา คือ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             จำนวน       3        แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไฮ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหินลาด
  ประถมศึกษา                     จำนวน        6      วัด        ได้แก่
  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์
  โรงเรียนบ้านนาไฮฯ โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
  โรงเรียนโสกคลอง โรงเรียนสาลิกา
  มัธยมศึกษา                       จำนวน       1         แห่ง
  โรงเรียนบ้านหันวิทยา
  มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  จำนวน       3        แห่ง
  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง
การศึกษานอกโรงเรียน กำลังขยายไปอย่างกว้างขวางหลายรูปแบบ มีโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ การฝึกอบรมด้านอาชีพต่าง ๆ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีการจัดตั้งศูนย์การชุมชนในพื้นที่ ซึ่งอยู่หมู่ที่ 15 บ้านตลาดทราย และบุคลากรด้านการศึกษาประจำศูนย์ อยู่ 5 คน มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านรวมถึงกลุ่มสนใจฝึกฝนพัฒนาอาชีพของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ มาดำเนินการฝึกอบรมให้
  ศูนย์การเรียนชุมชน                                จำนวน       1        แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน             จำนวน       1        แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   จำนวน       1        แห่ง
  ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล ( อบต.)                 จำนวน       1        แห่ง
 
 
รพ.สต.บ้านหันระดับตำบล จำนวน 1  
กองทุนยาประจำหมู่บ้าน จำนวน 17  
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.) จำนวน 265 คน / 17 หมู่บ้าน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
ตำบลบ้านหันไม่มีสถานีตำรวจภูธร หรือที่พักสายตรวจ และอยู่ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ โดยทางสถานีฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจประจำตำบลออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อย ภายในตำบลอยู่เป็นประจำร่วมกับตำรวจบ้านและ อปพร. ประจำ ณ จุดบริการประชาชน สามแยกบ้านหันตลาด
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ยังมีความเชื่อถือประเพณีในสมัยก่อนและอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในตำบล เช่น การแห่นางแมวขอฝน บุญพระเวส บุญบั้งไฟ บุญข้าวจี่ ประเพณีรำผีฟ้าเพื่อบนบานรักษาคนเจ็บป่วย ประเพณีสรงน้ำเอาบุญภู ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-863-023
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10