หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
 


นางสาวประครอง ฦๅชา
ปลัด อบต.บ้านหัน
 
 


นางอินทิรา ภิรมย์ไกรภักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนาตยา นิ่มพิลา
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


นางสาวรุ่งทิวา บำรุงญาติ
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ


นางกฤตยา ตั้งสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จอ.เทิดศักดิ์ เงินอุดม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายรัชภูมิ ดลประสิทธิ์
นิติกร
ปฏิบัติการ


พันจ่าเอกคมสันต์ พันธราช
เจ้าพนักงานสารธารณสุข
ปฏิบัติงาน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559