หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 

ผ้าทอ
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
 
 
 
 
 
ปัจจุบันประชาชนในตำบลบ้านหัน มีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน เนื่องจากเป็นครัวเรือนขยาย แต่การไฟฟ้าได้ขยายเขตไฟฟ้าให้เกือบจะครบทุกครัวเรือนแล้ว คาดว่าภายในปี 2559 คงจะมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
 
 
การสื่อสารทางราชการที่สำคัญ คือ มีที่ทำการไปรษณีย์ ทางด้านวิทยุสามารถรับสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงของจังหวัดชัยภูมิได้ชัดเจน จำนวน 3 แห่ง คือ สถานีวิทยุ จ.ส.5 ของกรมทหารสื่อสารสถานีวิทยุชุมชนเมืองใหม่เกษตรสมบูรณ์ และสถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ และยังรับสัญญาณของสถานีวิทยุ สวท.ชุมแพ ได้อีก 1 แห่ง การรับสัญญาณภาพของสถานีโทรทัศน์ได้ 6 ช่องหลัก คือ 3,7,5,9,11และNBT ได้ชัดเจน
 
 
ตำบลบ้านหันมีน้ำประปาหมู่บ้าน / ประปาชนบทใช้ 17 หมู่บ้าน และยังไม่มีประปาส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่จะเป็นระบบประปาหมู่บ้าน หรือระบบประปาชนบท ที่ทางหน่วยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนตำบลไปดำเนินการก่อสร้างให้ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ซึ่งยังมีบางหมู่บ้านที่ยังมีไม่เพียงพอต่อการอุปโภค และยังมีความต้องการระบบประปาหมู่บ้านอีกหลายแห่ง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559