ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหัน จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 
 

เราชาวไทยจะรวมใจสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย ใต้ร่มพระบารมี

เขียนโดย   คุณ ป.1 พัน.11 รอ.

วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 13.50 น. [ IP : 118.174.233.49 ]  
 

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

เขียนโดย   คุณ ป.1 พัน.11 รอ.

วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 14.12 น. [ IP : 118.174.233.49 ]  
 

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

เขียนโดย   คุณ ป.1 พัน.11 รอ.

วันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 17.06 น. [ IP : 118.174.233.49 ]  
 

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

เขียนโดย   คุณ ป.1 พัน.11 รอ.

วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 11.31 น. [ IP : 118.174.233.49 ]  
 

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

เขียนโดย   คุณ ป.1 พัน.11 รอ.

วันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 13.36 น. [ IP : 118.174.233.49 ]  
 

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

เขียนโดย   คุณ ป.1 พัน.11 รอ.

วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 13.36 น. [ IP : 118.174.233.49 ]  
 

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

เขียนโดย   คุณ ป.1 พัน.11 รอ.

วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 13.51 น. [ IP : 118.174.233.49 ]  
 

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

เขียนโดย   คุณ ป.1 พัน.11 รอ.

วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 15.25 น. [ IP : 118.174.233.49 ]  
 

เราชาวไทยจะรวมใจสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน                                                

เขียนโดย   คุณ ป.1 พัน.11 รอ.

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 11.15 น. [ IP : 101.108.46.247 ]  
 

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันแล้วจะ ช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

เขียนโดย   คุณ ป.1 พัน.11 รอ.

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 10.57 น. [ IP : 118.173.94.113 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
<< หน้าแรก...     13      14      15     (16)     17      18      19     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ส.ค. 2559